Privacy statement

Privacy statement

Formupgrade houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Dit doen we om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden. Hieronder vindt u regels zoals ze bij Formupgrade worden gehanteerd.

REGLEMENT

Formupgrade gaat uiteraard zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.
Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve uw behandelend therapeut, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten of diëtisten in de praktijk, eventuele stagiaires leefstijlcoaches en administratieve krachten. Alle werknemers van Formupgrade hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels een stand-by stand automatisch afgeschermd.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken (zie klachtenregeling)

Formupgrade werkt volgens de regels van de wet WGBO

De WGBO legt de volgende verplichtingen c.q. rechten op:

 • informatieplicht
 • toestemmingsvereiste
 • dossierplicht
 • vernietigingsrecht
 • bewaarplicht
 • recht op inzage
 • geheimhoudingsplicht.

Voor meer informatie over de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of WGBO  zie www.wetten.overheid.nl