Klachtenregeling

Uw klacht zien wij als een advies!

Formupgrade fysiotherapie ziet uw klacht als een uiting van ontevredenheid, maar tegelijkertijd als een kans op een advies ter verbetering.
We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is, kunt u het beste hierover contact opnemen met de medewerker in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.
Mocht u er met de medewerker in kwestie niet uitkomen dan kunt u zich mondeling of schriftelijk wenden tot één van de praktijkeigenaren. Deze zal dan proberen uw klacht tot uw tevredenheid op te lossen.
Als u er in een gesprek met één van de praktijkeigenaren niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het KNGF. Voor nadere informatie hierover verwijzen we naar de betreffende folder die in de praktijk aanwezig is.
Het kan voorkomen dat u uw klacht op dit moment niet rechtstreeks met de betreffende medewerker of één van de praktijkeigenaren wil bespreken. In dat geval stellen we erg op prijs als u de klacht toch aan ons kenbaar wil maken.