Bezoekersaantallen Formupgrade komen niet overeen met de landelijke tendens.